PDR Radnička

Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za prostorno kulturno istorijsku celinu Topčider I-faza – Radnička ulica, opština Čukarica, za deo između ulica: Radničke (Savske magistrale), Kirovljeve i Visoke („Službeni list grada Beograda”br.53/2019)

Ada-ilustracija-bw

Blog at WordPress.com.