PDR SSG Batajnica

Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima (leva i desna strana), na srednjoj stacionaži km 173+000 infrastrukturnog  koridora auto-puta E75 Subotica-Beograd, na kat.parcelama 708/1, 711/2, 712/1 i 713/1 sve KO Batajnica, u smeru ka Subotici, gradska opština Zemun  (“Službeni list grada Beograda“ br.106/2019)

Batajnica-ilustracija-bw-Layout1

Blog at WordPress.com.