UP Ruvarčeva

Urbanistički projekat za rekonstrukciju i nadziđivanje postojećeg stambenog objekta na kp 919 KO Palilula – lokacija ugao Ruvarčeve i Takovske

Ruvarčeva-bw-Layout1

Blog at WordPress.com.