RJU PDR Batajnica SSG

Oglašen je rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima (leva i desna strana), na srednjoj stacionaži km 173+000 infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 Subotica – Beograd, na KP 708/1, 711/2, 712/1 i 713/1 sve KO batajnica, u smeru ka Subotici, Gradska opština Zemun

Batajnica-ilustracija-bw-Layout1

https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1772985-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-kompleksa-benzinskih-stanica-sa-pratecim-sadrzajima/

Blog at WordPress.com.