PDR dela bloka 68, Novi Beograd

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela bloka 68 uz ulicu Jurija Gagarina, gradska opština Novi Beograd ( „Službeni list grada Beograda“ br.115/2019)

Blog at WordPress.com.