Reference / References

Urbanističko planiranje/Urban planning

PLANOVI GENERALNE REGULACIJE/GENERAL REGULATION PLAN

 • Plan generalne regulacije naselja Dobanovci, gradska opština Surčin („Službeni list grada Beograda“ br.63/15) – površina 1407 ha /General Regulation Plan for Dobanovci settlement , Surčin Municipality  – area 1407 ha
 • Plan generalne regulacije za kompleks „BD AGRO“ zone „A“, „B“, „C“ u Dobanovcima, Opština Surčin („Službeni list grada Beograda“ br.59/08) – površina 396,57 ha General Regulation Plan for the complexBD AGROzone “A”, “B”, “C” in Dobanovci, Surčin Municipality  – area 396.57 ha

PLANOVI DETALjNE REGULACIJE/DETAILED REGULATION PLAN

 • Plan detaljne regulacije dela bloka 12, gradska opština Novi Beograd  – („Službeni list grada Beograda“ br.98/2017) – površina 7 ha / Detailed Regulation Plan of Block 12, New Belgrade – area 7 ha
 • Plan detaljne regulacije bloka između Bulevara despota Stefana i ulica: Cvijićeva, Vatroslava Lisinskog i Kralja Dragutina, Gradska opština Palilula – površina 1,04 ha (Službeni list grada Beograda“ br.139/2019)/ Detailed Regulation Plan of Block between Despota Stefana Blvd. and streets Cvijićeva, Vatroslava Lisinskog and Kralja Dragutina, Palilila – area 1,04ha
 • Plan detaljne regulacije prostora između ulice Matice srpske, Rableove i postojećih sportskih terena, gradska opština Zvezdara(„Službeni list grada Beograda“ br.11/2019)– površina 1,5 ha / Detailed Regulation Plan of space between the streets of Matice Srpske, Rableova and existing sport facilities, Zvezdara – area 1.5 ha
 • Plan detaljne regulacije za deo bloka između ulica 16.oktobra, Matice srpske, Rableove i Mirijevski venac, gradska opština Zvezdara (Odluka„Službeni list grada Beograda“ br.88/2018) – površina 3,9ha / Detailed Regulation Plan of space between the streets 16.ostobra, Matice srpske, Rableove i Mirijevski venac, city municipality Zvezdara – area 3,9 ha
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara, gradska opština Zvezdara (Odluka o izradi „Službeni list grada Beograda“ br.32/19), površina 94a / Amendments to the Detailed Regulation Plan of the area of the city park-forest Zvezdara, the city municipality of Zvezdara- area 94a
 • Izmene i dopune plana detaljne regulacije za prostorno kulturno-istorijsku celinu Topčider 1. faza – Radnička ulica, gradska opština Čukarica – (Odluka „Službeni list grada Beograda“ br.53/2019) / Amendments to the Detailed Regulation Plan of the area of the city park-forest Zvezdara, the city municipality of Zvezdara- area 94a
 • Izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa između ulica Vojislava Ilića, Gospodara Vučića, Koste Abraševića, Generala Mihajla Živkovića, Ravaničke i Stanislava Sremčevića (blokovi 8-15) – opština Zvezdara za blok 8 (Odluka „Službeni list grada Beograda“ br.85/2019) / Amendments to the Detailed Regulation Plan of the complex between streets: Vojislava Ilića, Gospodara Vučića, Koste Abraševića, Generala Mihajla Živkovića, Ravaničke and Stanislava Sremčevića (blocks 8-15) – Zvezdara municipality for block 8
 • Izmene i dopune plana detaljne regulacije blokova 15 i 16 između ulica: Makenzijeve, Alekse Nenadovića, Njegoševe, Beogradske i Trga Slavija, opština Vračar (Odluka „Službeni list grada Beograda“ br.106/2019) / Amendments to the Detailed Regulation Plan for blocks 15 i 16 between streets: Makenzijeva, Alekse Nenadovića, Njegoševa, Beogradska and Slavija square, Vračar municipality
 • Izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima (leva i desna strana), na srednjoj stacionaži km 173+000 infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 Subotica-Beograd, na katastarskim parcelama 708/1, 711/2, 712/1 i 713/1, sve ko Batajnica, (Odluka „Službeni list grada Beograda“ br.85/2019) / Amendments to the Detailed Regulation Plan for gas station complex with additional facilities at the middle station km 173+000 of the infrastructure corridor highway E-75, Batajnica municipality
 • Plan detaljne regulacije dela bloka 51 na Novom Beogradu, GO Novi Beograd, (Odluka „Službeni list grada Beograda“ br.115/2019) / Detailed Regulation Plan for part of the block 51 in New Belgrade
 • Plan detaljne regulacije dela bloka 68 uz Ulicu Jurija Gagarina, Gradska opština Novi Beograd, (Odluka  „Službeni list grada Beograda“ br.115/2019) / Detailed Regulation Plan for part of the block 68, near Jurija Gagarina street in New Belgrade
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za područje blokova C2, C3, C6-9, za blok 4, Gradska opština Zvezdara / Amendments to the Detailed Regulation Plan for Kralja Aleksandra boulevard for blocks C2, C3, C6-9, for block 4, Zvezdara municipality
 • Plan detaljne regulacije privredne zone „Ivo Lola Ribar“ u Železniku, Gradska opština Čukarica (Odluka – „Službeni list grada Beograda“ br.18/2020) / Detailed Regulation Plan for industrial zone „Ivo Lola Ribar“ in Železnik, Čukarica municipality
 • Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela bloka 12, gradske opštine Novi Beograd i Zemun, za deo bloka 10 (Odluka – „Službeni list grada Beograda“ br.65/2020) / Amendments to the Detailed Regulation Plan of Block 12, for block 10, New Belgrade municipality
 • Izmene i dopune plana detaljne regulacije između ulica: Kumodraške, Milisava Đurovića, SMT-a, Nove 1, Đure Mađerčića, Vojvode Stepe, Ljube Vučkovića i kompleksa kolektivnih objekata uz ulicu Ljube Vučkovića, opština Voždovac, za blok 1 (Odluka – „Službeni list grada Beograda“ br.152/2020)/ Amendments to the Detailed Regulation Plan of of area between streets: Kumodraška, Milisava Đurovića, SMT, Nova 1, Đure Mađerčića, Vojvode Stepe, Ljube Vučkovića and complex of collective objects by street Ljube Vučkovića for block 1, Voždovac municipality
 • Plan detaljne regulacije područja između ulica Braće Jerković, Kružni put, Darvinove i Bulevara Peke Dapčevića, gradska opština Voždovac (Odluka – „Službeni list grada Beograda“ br. 22/21) / Detailed Regulation Plan for area between streets: Braće Jerković, Kružni put, Darvinova and Peka Dapčevića boulevard, Voždovac municipality
 • Plan detaljne regulacije područja između ulica: Nove Kumodraške, Darvinove i Braće Jerković, gradska opština Voždovac Odluka – „Službeni list grada Beograda“ br. 22/21) / Detailed Regulation Plan for area between streets: Nova Kumodraška, Darvinova and Braće Jerković, Voždovac municipality
 • Plan detaljne regulacije za proširenje stambene zone u severoistočnoj zoni naselja Zuce, gradska opština Voždovac (Odluka – „Službeni list grada Beograda“ br. 89/20) / Detailed Regulation Plan for the expansion of the residential zone in the northeastern part of Zuce, Voždovac municipality
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za područje privredne zone „Autoput“ u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za blokove 42 i 48 u okviru bloka 53, GO Novi Beograd – Veletržnica (Odluka – „Službeni list grada Beograda“ br. 89/20) / Amendments to the Detailed Regulation Plan for industrial area “Autoput” in New Belgrade, Zemun and Surčin for blocks 42 and 48 in block 53 in New Belgrade
 • Plan detaljne regulacije područja između ulica: Stjepana Filipovića, Dragana Mancea i glavne železničke stanice Beograd „Centar“, gradska opština Savski venac (Odluka – „Službeni list grada Beograda“ br. 9/21) / Detailed Regulation Plan of area between streets Stjepana Filipovića, Dragana Mancea and main railway station Belgrade “Center”, Savski venac municipality
 • Plan detaljne regulacije dela prostorne celine severoistočno od Batajničkog puta, Gradska opština Zemun („Službeni list grada Beograda“ br. 80/2017) – površina 100 ha / Detailed Regulation Plan for the area northeast of the Batajnica road, Municipality of Zemun, Belgrade – area 100 ha
 • Plan detaljne regulacije za trasu opštinskog puta „SREMSKA GAZELA“ Progar – Bečmen – Dobanovci, Opština Surčin („Službeni list grada Beograda“ br.26/11) – površina 83,52 ha / Detailed regulation plan for municipal road route “Sremska Gazela” Progar – Bečmen – Dobanovci, Surčin Municipality – area 83.52 ha
 • Plan detaljne regulacije kompleksa „Vetropark Inđija“ na lokaciji Beška – Krčedin u opštini Inđija (Službeni list opština Srema 21/2010-858) – površina 135 ha / Detailed regulation plan for “Wind farm Indjija” on location Beška – Krčedin in Indjija – area 135 ha
 • Plan detaljne regulacije bloka između ulica kralja Aleksandra Obrenovića, Vojvode Putnika, Kraljice Marije i Janka Katića, u centralnoj zoni Mladenovca Detailed regulation plan of the block between Kralja Aleksandra Obrenovica st., Vojvode Putnika st., Kraljice Marije st. and Janka Katica st., in the central zone of Mladenovac
 • Plan detaljne regulacije područja između ulica: Živka Petrovića, Milana Uzelca, Mozerove i novoplaniranih saobraćajnica u bloku između ulica Živka Petrovića i Železničke, gradska opština Zemun („Službeni list grada Beograda“ br.44/16.) – površina 15,33 ha Detailed regulation plan of the area between Živka Petrovića st., Milana Uzelca st., Mozerova st. and new streets in block between Živka Petrovića st. and Železnička st., in the municipality of Zemun – area 15.33 ha
 • Plan detaljne regulacije dela urbanističke celine 41 „Pančevački rit”, prostor severoistočno od Pančevačkog puta, Gradska opština Palilula („Službeni list grada Beograda“ br.64/15) – površina 26,42 ha Detailed regulation plan of urban entitie no.41 “Pančevački rit”, area northeast of Pančevo road, Palilula Municipality  – area 26.42 ha
 • Plan detaljne regulacije za deo područja između ulica: Trgovačke, Ace Joksimovića, Makiške i Drage Spasić u Žarkovu opština Čukarica u Beogradu („Službeni list grada Beograda“ br.24/13) – površina 1,55 ha Detailed Regulation Plan for part of the area between the streets: Trgovačka, Ace Joksimovića, Makiška and Drage Spasic in Žarkovo, Čukarica municipality, Belgrade  – area of 1.55 ha

PLANOVI OPŠTEG UREĐENJA / PLANS OF GENERAL DESIGN

 • Plan opšteg uređenja naselja Lisine u opštini Despotovac / Plan of general design of settlement Lisine in Despotovac
 • Plan opšteg uređenja područja Divljakovac i Veliko brdo u opštini Despotovac / Plan of general design for Divljakovac and Veliko brdo in Despotovac

Urbanističko – tehnička dokumentacija / Technical documentation for urbanism

Urbanistički projekat, Projekat parcelacije i preparcelacije / Urban design, allotment and reallotment projects

 •  Urbanistički projekat za izgradnju objekta železničke stanice, parkinga i pratećih poslovno – komercijalnih sadržaja u okviru kompleksa železničke stanice „Beograd centar“ u Prokopu, ko Savski venac / Urban design project for the construction of the railway station building, parking lot and accompanying business and commercial facilities within the complex of the railway station “Belgrade Center” in Prokop, Savski venac municipality
 • Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u zoni M-S, na delu bloka 12 na Novom Beogradu / Urban design project for construction of a residential and business complex in the zone MS, on the part of block 12 in New Belgrade 
 • Urbanistički projekat za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli br.166 ko Ugrinovci na lokaciji u ulici Kosančić Ivana br.29 u naselju Ugrinovci, opština Zemun / Urban design project for construction of a residential building on the cadastral parcel no.166 in Ugrinovci,  Kosančić Ivana street no.29, Zemun municipality 
 • Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem za rekonstrukciju i nadziđivanje postojećeg stambenog objekta na KP 919 KO Palilula – lokacija ugao Ruvarčeve i Takovske u Beogradu / Urban design project with a conceptual design for the reconstruction and upgrade of the existing residential building on cadastral parcel no. 919, Palilula –  corner of Ruvarčeva and Takovska in Belgrade 
 • Urbanistički projekat za objekat na KP 859/7 KO Savski Venac u Beogradu – Risanska ulica / Urban design project for building on cadastral parcel no. 859/7 , Savski Venac in Belgrade – Risanska street 
 • Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kp 11481 KO Zemun, u Ulici cara Dušana br.45 u Zemunu / Urban design project with a conceptual design for the construction of a residential and business building on cadastral parcel no. 11481 , Zemun, in Cara Dušana street 45, in Zemun 
 • i preko 50 potvrđenih projekata parcelacije i preparcelacije / and over 50 confirmed allotment and reallotment projects 

Arhitektonsko-urbanistička analiza / Architecture and urban planning analysis

 • prostorno – planska analiza poslovnog parka „Šećerana“ u Beogradu / Spatial and urban planning analysis of the business park in the old Sugar Plant in Belgrade

Arhitektonsko projektovanje / Architectural design

Idejni projekti / Conceptual design

 •  za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kp 11481 KO Zemun, u Ulici cara Dušana br.45 u Zemunu
 • za rekonstrukciju i nadziđivanje postojećeg stambenog objekta na KP 919 KO Palilula – lokacija ugao Ruvarčeve i Takovske u Beogradu
 • stambeno – poslovnog objekta na lokaciji u ulici Dimitrija Tucovića br. 32-38 U Beogradu KO Zvezdara. spratnosti Po+P+6+Pk,
 • stambeno – poslovnog objekta na lokaciji u ulici Vojislava Ilića BR. 41-43 U Beogradu na formiranoj građevinskoj parceli od katastarskih parcela br. 7469/1 i 7468/1 KO Zvezdara,
 • stambenog objekta spratnosti P+1+Pk KO Savski Venac na lokaciji u ulici Rožajskoj br.3 i 5 u Beogradu, i
 • stambeno – poslovnog kompleksa sa pijacom između ulica Kraljice Marije, Vojvode Putnika i ulice Nove u Mladenovcu.
 • stambeno – poslovni komleks „Atrijum 63“ na Novom Beogradu (II faza- poslovni deo) – ukupne površine 12.900 m2 i investicione vrednosti 3.850.000 €
 • IDP kompresorske jedinica za gas sa pratećim sadržajima na delu k.p. 39/1, ko Zemun polje, GO Zemun
 • IDP kompresorske jedinice za gas sa pratećom opremom i sadržajima, na uglu ul.Svetolika Rankovića i ul. Stanoja Bugarskog, na k.p.1510, k.o.Rajkovac, u Mladenovcu

Glavni projekti – Projekti za građevinsku dozvolu / Main projects  Projects for building permit

 • stambeno – poslovnog objekta na lokaciji u ulici Vojislava Ilića BR. 41-43 U Beogradu na formiranoj građevinskoj parceli od katastarskih parcela br. 7469/1 i 7468/1 KO Zvezdara – (ukupne površine 2836 m2 i investicione vrednosti 1.580.000 €)
 • stambeno – poslovni komleks „Atrijum 63“ na Novom Beogradu (I faza- stambeno-poslovni deo)-(ukupne površine 5.700 m2 i investicione vrednosti 2.300.000 €)

Projekti tekućeg održavanja, rekonstrukcije, enterijera, opremanja i uređenja Projects of the ongoing maintenance, reconstruction, interior design, furnishing and decorating

u okviru JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“, Beograd / for the sports center „Milan Gale Muškatirović“, Belgrade:

 • projekat tekućeg održavanja dela objekta (bazen, teretana i wellness centar) u okviru sportsko-rekreativnog centra „Milan Gale Muškatirović“ u Beogradu
 • projekat opremanja i organizacije prostora dela objekta (mali bazen, spa i velnes centar),
 • projekat rekonstrukcije instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije i instalacija grejanja dela objekta (mali bazen, spa i velnes centar) u okviru sportskog centra,
 • projekat opremanja i uređenja sportske hale u okviru sportskog centra,
 • projekat opremanja i uređenja prostora otvorenog bazena u okviru sportskog centra,
 • projekat enterijera kancelarijskog prostora sportskog centra
 • projekat tekućeg održavanja sportsko-rekreativnog objekta na Divčibarama
 • Idejno rešenje parternog uređenja otvorenih prostora u okviru sportsko-rekreativnog centra „Milan Gale Muškatirović“ u Beogradu

****pored navedenog, radili smo na mnogim projektima koji su pod oznakom „službena tajna“ pa se ne mogu navoditi u referencama

Blog at WordPress.com.